Blog
6 juni 2018

Eetbare insecten: onsmakelijk of voedsel van de toekomst?

Sinds 1 januari 2018 geldt de nieuwe Europese Novel Food-Verordening (EU) 2015/2283. Deze verordening sluit de tot dusver bestaande juridische hiaten voor het in de handel brengen van insecten als levensmiddel. Talrijke start-ups hebben in een vroeg stadium de potentiële kansen gezien en leveren inmiddels eetbare insecten aan supermarktketens.

Meelwormburgers, krekelpesto, miereneieren of sprinkhaanspiezen. Onsmakelijk? Toch worden insecten in grote delen van de wereld heel vanzelfsprekend gegeten. Ze zijn rijk aan voedingstoffen en hebben vergeleken met vlees een heel kleine ecologische voetafdruk. Ze hebben veel minder voeding nodig dan de conventionele vleesleveranciers en stoten amper broeikasgassen uit. Wat dat betreft worden ze terecht gezien als voedingsmiddel van de toekomst en als echt alternatief voor conventionele vleesproducten. Tegelijkertijd werpt het nuttigen van insecten als levensmiddel vragen op, onder meer van juridische aard. > Lees meer

11 april 2017

Duitse artsen mogen medicinale cannabis voorschrijven

Sinds kort mag ook in Duitsland medicinale cannabis op recept aan ernstig zieke patiënten worden voorgeschreven. De desbetreffende wetswijziging is recentelijk in werking getreden. Wanneer een arts verwacht dat cannabis een positieve werking op het ziekteproces of op de symptomen heeft en dit effect niet op een andere wijze kan worden bereikt, dan mag hij cannabis voorschrijven. De ziektekostenverzekeraar moet de therapie met de gedroogde cannabisbloesem dan vergoeden. Het gebruik resp. de verkoop van cannabis om andere dan medische redenen blijft in Duitsland echter verboden. > Lees meer

26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren. > Lees meer

3 juni 2016

Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland

In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik Nederlandse ondernemers die zaken doen in Duitsland. Ondernemers die hun producten naar Duitsland exporteren. En ondernemers die zelfs een Duitse dochteronderneming hebben of een GmbH op willen richten. De motivatie om zich op de Duitse markt te richten ligt (terecht) in het feit dat Duitsland de grootste afzetmarkt in Europa is. Duitsland ligt naast de deur en de culturele verschillen niet zo groot zijn. Maar hoe kan deze afzetmarkt het beste veroverd worden? Waar moet u vooraf bij stilstaan en welke concrete stappen moeten genomen worden? Om u op weg te helpen en deze fouten te voorkomen, geef ik u tien tips voor het succesvol zakendoen in Duitsland. > Lees meer

28 juli 2015

De juiste benadering van de Duitse markt

De Duitse markt biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. Maar hoe grijp je deze kansen het beste? Er bestaan drie alternatieve opties voor Nederlandse bedrijven om de Duitse markt op te gaan: (1) Export vanuit Nederland, (2) de oprichting van een (onzelfstandig) filiaal van de Nederlandse onderneming en (3) de oprichting van een GmbH. Maar welk alternatief is het beste? > Lees meer

26 november 2014

Praten is goud, zwijgen is zilver – Hoe om te gaan met een bevestigingsschrijven van uw Duitse zakenpartner

„Sehr geehrter Herr Janssen,
 wir möchten uns noch einmal herzlich für das konstruktive Gespräch bedanken, das wir am 24.11.2014 in Köln geführt haben und in dessen Verlauf wir uns wie folgt geeinigt haben: …“

Wanneer u een dergelijke brief van uw Duitse zakenpartner krijgt, moet u op uw hoede zijn. Het betreft hier namelijk een zogenaamd „kaufmännisches Bestätigungsschreiben“, dat door Duitse bedrijven graag wordt verstuurd. Het bevestigingsschrijven volgt vaak op onderhandelingen tussen de contractpartijen. > Lees meer

18 oktober 2013

Duitsland scherpt eisen btw-nultarief aan

Bestelt uw bedrijf goederen bij Duitse leveranciers of levert uw Duitse dochteronderneming of filiaal goederen vanuit Duitsland naar Nederland? Dan krijgt u binnenkort te maken met de Duitse ‘Gelangensbestätigung’. Dit is een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wellicht heeft uw Duitse leverancier u al verzocht om zo’n ‘Gelangensbestätigung’ te ondertekenen? > Lees meer

18 oktober 2012

Kansen voor de Nederlandse agribusiness in Duitsland

Op 25 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Foodvalley-Expo weer plaats, hèt event voor de AgroFood-sector. De AgroFood-sector is voor de Nederlandse export een van de belangrijkste exportsectoren. Het is voor Nederland wat de autoindustrie is voor Duitsland. De sector AgroFood omvat zowel de primaire productie als de bewerking, verwerking, vermarkting en distributie van voedsel. Het is een industrietak met een hoog percentage MKB. De exportwaarde van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is jaarlijks met 4,2% gestegen in de afgelopen vijftien jaar. > Lees meer