Blog
20 augustus 2018

Wetswijzigingen voor het op de markt brengen van elektrische en elektronische apparaten

Sinds 15 augustus 2018 zijn er enkele wetswijzigingen in het Duitse “Elektrogesetz” van kracht. In deze blog zetten wij de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij.

Het “Elektrogesetz” in Duitsland

Veel Nederlandse bedrijven en webshops bieden elektrische en elektronische apparaten aan op de Duitse markt. Zij doen er goed aan zich van te voren te verdiepen in de wettelijke plichten als producent en/of retailer op grond van het Duitse “Elektro- und Elektronikgerätegesetz” (Elektrogesetz). Het Elektrogesetz regelt het op de markt brengen, de inzameling en de milieuvriendelijke verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten. De wet geldt voor alle producenten en/of retailers van elektr(on)ische apparatuur. Ook als deze in het buitenland zijn gevestigd! Wilt u meer weten over het Elektrogesetz?

Wettelijke plichten van producenten en retailers van elektr(on)ische apparaten

Op basis van het Elektrogesetz zijn alle producenten en retailers van elektr(on)ische apparatuur verplicht om zich bij de bevoegde instantie (EAR) te registreren voordat ze de apparaten in Duitsland op de markt brengen.

Open scope

Op 15 augustus 2018 zijn enkele belangrijke wijzigingen van het Elektrogesetz in werking getreden. De belangrijkste wijziging is dat sinds 15 augustus alle elektrische en elektronische apparaten binnen de werkingssfeer van het Elektrogesetz vallen, voorzover ze niet expliciet zijn uitgesloten (“open scope”).

Nieuwe indeling van categorieën

Sinds 15 augustus 2018 bestaat er een nieuwe indeling van categoriën. De tot dusver bestaande tien categorieën van apparaten zijn vervangen door zes nieuwe categorieën. Binnen welke categorie een apparaat valt, hangt onder meer af van de grootte van het apparaat.

Overzetten van bestaande registraties

Het overzetten van bestaande registraties zal direct door de stichting ear worden gedaan. Producenten dienen wel hun productportfolio te controleren met het oog op de soort apparatuur. Om de producenten hierbij behulpzaam te zijn heeft de stichting ear op haar website een toepassing ter beschikking gesteld waarmee het overzetten van bestaande registraties kan worden gesimuleerd.

Vragen over het Elektrogesetz?

Heeft u vragen over het Duitse de import van elektrische en elektronische producten naar Duitsland en/of over de herijking van het Duitse Elektrogesetz? Neem dan gerust contact op met de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.