Blog
22 juni 2017

Minimumloon in de Duitse uitzendbranche

Uitleners zijn sinds 1 juni 2017 verplicht om hun uitzendkrachten minimaal het uurloon te betalen dat staat vermeld in de verordening van het Duitse Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 mei jl. Dit Ministerie verkreeg onlangs de bevoegdheid om een minimumuurloon door middel van een verordening vast te leggen op grond van de herziening van de uitzendwet.

Hoogte minimumloon

De hoogte van het minimumloon in de uitzendbranche is in Duitsland afhankelijk van de betreffende deelstaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen oude deelstaten en nieuwe deelstaten. De oude deelstaten zijn de deelstaten van de vroegere Bondsrepubliek Duitsland. De nieuwe deelstaten zijn de deelstaten van de voormalige DDR. Het gaat hier om de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen.
Conform de bovengenoemde verordening bedraagt het minimumloon in de oude deelstaten tot en met 31 maart 2018 € 9,23/uur (bruto). Tot en met oktober 2019 wordt dit bedrag in de oude deelstaten stapsgewijs verhoogd naar € 9,96/uur (bruto). Het niveau van het minimumuurloon in de nieuwe deelstaten ligt iets lager. De verordening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook van toepassing op dienstbetrekkingen tussen een in het buitenland gevestigde uitlener en zijn in Duitsland te werk gestelde werknemers.

Welk minimumloon is van toepassing?

Het minimumloon zoals vastgelegd in de bovengenoemde verordening is niet altijd automatisch in alle gevallen van toepassing. Soms geldt er een ander tarief. Het minimumuurloon in de uitzendbranche prevaleert boven het wettelijk minimumloon, mits het minimumuurloon niet lager is. Wanneer uitzendkrachten werkzaamheden verrichten waarop een CAO conform het Arbeitnehmer-Entsendegesetz van toepassing is, dan heeft de uitzendkracht recht op betaling van het in de CAO geregelde minimumloon.

Tijdens uitzendvrije tijden heeft de werknemer overigens ook recht op betaling van het bovengenoemde minimumloon.

 

Heeft u vragen met betrekking tot het uitlenen van personeel in Duitsland? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.