Blog
21 maart 2017

Nieuwe regels voor het uitlenen van werknemers in Duitsland

Wie in Duitsland werknemers wil uitlenen aan derden heeft hiervoor een uitleenvergunning nodig. Vanaf 1 april 2017 gelden er nieuwe wettelijke regels voor het uitzenden en uitlenen van werknemers in Duitsland. Wij leggen u uit wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Verplichte vermelding

Vanaf 1 april moeten de uitlener en de inlener uitdrukkelijk in hun overeenkomst aangeven dat het gaat om het uitlenen van werknemers gaat. Dit moet gebeuren vóórdat ze de betreffende werknemer uitlenen of werkzaamheden laten verrichten. Met deze maatregel wordt beoogd zogenaamde “verkapte detachering” in het kader van overeenkomsten inzake persoonlijke dienstverlening en overeenkomsten inzake loonwerkovereenkomsten tegen te gaan. Bij niet-nakoming van de verplichte vermelding zal er in de toekomst een aanstellingsovereenkomst tussen de inlener en de gedetacheerde werknemer gefingeerd worden. Deze nieuwe regel geldt overigens ook in het geval dat de uitlener op zich al een uitzendvergunning (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis) heeft.

Maximale uitzendduur: Uitgeleende werknemers na 18 maanden uitwisselen

Tot dusver was het niet duidelijk hoe lang een werknemer bij de inlener werkzaamheden mocht verrichten. In de wet stond namelijk slechts vermeld, dat de detachering van werknemers aan een inlener „van tijdelijke aard“ is. Vanaf april is in de wet uitdrukkelijk geregeld dat een werknemer in principe maximaal voor een periode van 18 maanden uitgeleend mag worden. Uitzonderingen op deze regel kunnen in cao’s overeengekomen worden.
Wanneer een werknemer twee keer achter elkaar aan dezelfde inlener wordt uitgeleend, dan begint de bereking van de maximale uitleenduur weer van vooraf aan, mits er ten minste drie maanden tussen liggen. Dit voorschrift heeft geen betrekking op de werkplek, maar op de betreffende werknemer. Dit betekent dat bedrijven na uiterlijk 18 maanden afscheid moeten nemen van een ingeleende werknemer, maar dat ze op de werkplek vervolgens wel een andere ingeleende werknemer kunnen inzetten.

Concrete vermelding van de uitzendkracht vóór begin van de werkzaamheden

Vanaf 1 april 2017 zijn de uitlener en de inlener verplicht om de betreffende uitzendkracht vóór begin van de werkzaamheden concreet te benoemen. Hierbij moeten zij verwijzen naar de overeenkomst over het uitlenen van personeel.

Equal Pay voor uitzendkrachten: gelijke beloning na negen maanden

Vanaf 1 april hebben uitzendkrachten na uiterlijk negen maanden recht op dezelfde beloning als vaste werknemers in een vergelijkbare functie. Niet helder is, hoe de hoogte van het verlijkbare loon precies moet worden vastgesteld en welke bestanddelen van het loon van een vaste werknemer moeten mee worden genomen bij de berekening van de gelijkwaardige beloning. Wat dit betreft zullen uitzendbureau’s aangewezen zijn op de medewerking van de inlener. De benodigde informatie over de salarisopbouw bij de inlener zou in de toekomst op grond van daartoe strekkende clausules in de overeenkomst over het uitlenen personeel opgevraagd kunnen worden.
Heeft u advies nodig bij het aanvragen van een uitleenvergunning of heeft u vragen over de bovengenoemde wetswijzigingen? Neem dan gerust contact op met een Nederlandstalige advocaat van Lutze Rechtsanwälte.