Blog
7 november 2017

Actueel onderzoek over Duitse start-up bedrijven

De Duitse Start-up-Monitor (DSM) is het meest omvattende rapport over Duitse start-up bedrijven. Recentelijk is de vijfde editie van het rapport verschenen. Voor dit rapport heeft het Bundesverband Deutsche Start-ups in samenwerking met de Universiteit Duisburg-Essen en KPMG de respons van ruim een kwart van de circa 6250 Duitse start-up bedrijven geanalyseerd. Wij zetten de actuele cijfers van de DSM (2017) voor u op een rij: > Lees meer

29 februari 2016

Startups: Duitsland als springplank om te internationaliseren

Internationaliseren met een startup is een logische en ook noodzakelijke stap. Als doelmarkten staan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vaak bovenaan het verlanglijstje. Deze landen voelen qua taal en cultuur vaak vertrouwd aan. De grootte van de doelmarkt mag echter niet blind maken. De concurrentie op deze markten mag niet onderschat worden. Er ligt nog een andere interessante markt binnen handbereik. De Duitse markt is zowel in geografisch opzicht als ook qua taal en cultuur een goede springplank voor Nederlandse startups.

Eén “key to succes” op de Duitse markt is een medewerker die zowel de taal als ook de cultuur van de Duitse markt heel goed begrijpt. Wat voor de medewerker geldt, geldt ook voor de juridische adviseurs. Lutze Rechtsanwälte heeft kennis en ervaring met de advisering van startups in huis. Zo kan de stap naar Duitsland in juridisch opzicht gestroomlijnd worden. Wij zijn vertrouwd met de juridische én culturele bijzonderheden van Nederland en Duitsland! In het navolgende geven wij een beknopt overzicht met betrekking tot startups in Duitsland en van de juridische aspecten waar startups in het bijzonder op moeten letten.

Startups in Duitsland

In Duitsland worden jaarlijks rond 300.000 bedrijven opgericht. Van deze starters kan slechts een klein gedeelte worden aangemerkt als startup. Hoezo? Slechts 15,9 procent van de starters in Duitsland komen met een product of dienst, die als vernieuwend op de regionale, Duitse of wereldmarkt kan worden gezien (bron: KfW Gründungsmonitor 2015). Dit is het wezenlijke verschil tussen startups en “klassieke” starters. Startups beschikken over de meest moderne technologieën en innovatieve business modellen. Bovendien moet het business model schaalbaar zijn. Een schaalbaar business model betekent dat het bedrijf de verkoop van zijn product of dienst sterk kan opvoeren zonder dat er zich knelpunten zullen voordoen in productie, distributie of after sales. Hierdoor hebben startups een andere behoefte aan juridisch advies dan gewone starters.

> Lees meer…

Bent u van plan om een startup in Duitsland op te richten of met uw Nederlandse startup de Duitse markt op te gaan? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.

10 maart 2014

Crowdfunding in Duitsland

De kracht van de zwerm

Heeft u er altijd al van gedroomd om met een privé-helicopter naar kantoor te vliegen? Of een onderneming te ondersteunen die de warmte van servers hergebruikt om energie op te wekken? Misschien wilt u ook liever een start-up onderneming ondersteunen die een unieke biosensor voor het bepalen van de vruchtbare dagen van de vrouw heeft ontwikkeld. Of wellicht heeft u zelf een briljant idee waarvoor u op zoek bent naar investeerders? > Lees meer