Blog
24 september 2019

Het Britse reisbureau Thomas Cook is failliet

Het Britse reisbureau Thomas Cook heeft faillissement aangevraagd. Momenteel zijn meer dan 100.000 touristen op vakantie met Duitse touroperators van het bedrijf. Het is nog steeds onduidelijk of de Duitse dochteronderneming Thomas Cook GmbH ook faillissement zal moeten aanvragen. Thomas Cook GmbH liet gisteren weten dat niet gegarandeerd kan worden dat de geboekte reizen met vertrekdata 23 en 24 september plaats zullen kunnen vinden.

> Lees meer

14 augustus 2015

Imtech Duitsland heeft faillissement aangevraagd – Welke gevolgen heeft dit voor crediteuren en leveranciers?

Royal Imtech N.V. is gisteren failliet verklaard. Aan dit opzienbarende faillissement ging een faillissementsaanvraag van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG (Hamburg) vooraf. Volgens een persbericht van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG was deze stap noodzakelijk omdat Royal Imtech N.V. een toegezegde financiering niet was nagekomen.

Tot de schuldeisers van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG behoren waarschijnlijk ook Nederlandse bedrijven. In het navolgende zal ik twee vragen behandelen die voor schuldeisers relevant zijn:

1) Welke stappen moeten schuldeisers van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG nemen om hun vorderingen geldend te maken?

2) Hoe kunnen (Nederlandse) subondernemers en leveranciers zich het best opstellen wanneer ze door de voorlopige curator worden gevraagd om verder prestaties te leveren? > Lees meer

8 december 2012

Over de klantenvergoeding van de handelsagent bij voortzetting van een failliete onderneming door een nieuw opgerichte vennootschap

Het is de taak van een handelsagent om zaken tussen de ondernemer (de principaal) en potentiële afnemers te bemiddelen. Door de bemidddelingsactiviteiten van de handelsagent bouwt de principaal een vaste klantenkring op. Doorgaans heeft de principaal ook nog na beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst profijt van dit klantenbestand. Daarom kan de handelsagent na contractbeëindiging een redelijke compensatie (klantenvergoeding) opeisen (§ 89b HGB). De goodwillvergoeding dient ter compensatie van de voordelen voor de ondernemer c.q. de gederfde provisie voor de handelsagent, die het gevolg zijn van vervolgopdrachten van klanten, die door de handelsagent zijn bemiddeld.

Maar hoe zit het eigenlijk in het geval dat de principaal genoodzaakt is faillissement aan te vragen en de failliete onderneming inclusief de vaste klantenkring over wordt genomen door een nieuw opgerichte onderneming? > Lees meer

25 juni 2012

De plichten van de Geschäftsführer van een noodlijdende GmbH

Hoewel het met de Duitse economie op dit moment goed gesteld is, is het aantal faillissementen van bedrijven in het eerste kwartaal van 2012 ten opzichte van vorig jaar licht gestegen (+2,95%). In onze adviespraktijk hebben wij met regelmaat te maken met de vraag hoe een Geschäftsführer van een noodlijdende GmbH behoort te handelen. Niet in de laatste plaats gaat het hierbij om de vraag hoe een persoonlijke aanspakelijkheid van de Geschäftsführer voorkomen kan worden. In een recente uitspraak heeft de Duitse Hoge Raad (BGH) uiteengezet in welke mate een Geschäftsführer van een noodlijdende GmbH maatregelen moet treffen om vast te kunnen stellen of hij een faillissementsverzoek moet indienen (zie dossiernr. II ZR 171/10). > Lees meer

17 februari 2012

Het saneren van ondernemingen in Duitsland wordt eenvoudiger

Op 1 maart 2012 gaat in Duitsland een nieuwe wet gedeeltelijk van kracht, waardoor het saneren van ondernemingen eenvoudiger dient te worden (zie BGBl 2012). De nieuwe wet – genaamd Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) – dient een einde te maken aan de ‘saneringsemigratie’ naar Engeland, een fenomeen dat in de afgelopen jaren steeds vaker werd gesignaleerd.