Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - algemene voorwaarden
23 september 2015

Algemene voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten

Verkoopt u producten aan Duitse bedrijven en maakt u daarbij gebruik van algemene voorwaarden? Een internationale koopovereenkomst wordt in beginsel automatisch beheerst door het Weens Koopverdrag. Tenzij u of de andere partij de toepassing van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitsluit.

Het Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag beoogt uniforme, voor partijen eenvoudige en overzichtelijke rechtsregels voor het internationale handelsverkeer op te stellen. Het bevat regels over de totstandkoming van de koopovereenkomst, de betaling van de koopprijs, de levering en de gevolgen van een gebrekkige prestatie. Meestal willen beide partijen van een internationale koopovereenkomst dat hun algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Ook de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst dient aan de hand van het Weens Koopverdrag te worden beantwoord.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Wilt u dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst met een Duitse klant? Let dan op de volgende punten:

  1. U zult er uiterlijk in uw opdrachtbevestiging duidelijk op moeten worden wijzen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. In mijn dagelijkse praktijk maak ik echter steeds weer mee dat Nederlandse partijen pas in hun facturen op hun algemene voorwaarden wijzen. Dit is te laat (zie ook Gerechtshof ´s Hertogenbosch, CISG-online nr. 2582).
  2. Stel uw contractspartner uw algemene voorwaarden ter hand en zorg ervoor dat u dit kunt bewijzen. Het is niet afdoende om de algemene voorwaarden slechts op uw website ter beschikking te stellen of – zoals in Nederland doorgaans gebruikelijk – bij de Kamer van Koophandel te deponeren (zie ook Gerechtshof Den Haag, CISG-online nr. 2515).
  3. Maak gebruik van algemene voorwaarden die in dezelfde taal zijn opgesteld als u over de overeenkomst heeft onderhandeld. Met andere woorden: Wanneer de onderhandelingen in het Duits of in het Engels zijn gevoerd, dan zullen ook uw algemene voorwaarden in het Duits c.q. in het Engels moeten zijn (zie ook Rechtbank Gelderland, CISG-online nr. 2590).

Wanneer u geen rekening houdt met de bovengenoemde punten, dan bestaat de kans dat uw algemene voorwaarden geen deel zullen uitmaken van de internationale koopovereenkomst met uw Duitse klant.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van koopovereenkomsten conform het Weens Koopverdrag? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.