Het gebruik van ‘echte’ Duitse algemene voorwaarden is belangrijk
Duitse algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij het zakendoen in Duitsland

Als u zich met uw onderneming op de Duitse markt gaat richten, krijgt u als het goed is al snel de eerste orders of bestellingen vanuit Duitsland. Zorg dan wel voor rechtsgeldige algemene voorwaarden. Uiterlijk bij de orderbevestiging dient u uw potentiële klant of opdrachtgever dan de juiste algemene voorwaarden – in het Duits “Allgemeine Geschäftsbedingungen” oftewel “AGB” – ter beschikking te stellen.

Deponeren algemene voorwaarden is niet afdoende

Uit ervaring blijkt dat Nederlandse ondernemers het nog steeds niet zo nauw nemen met deze verplichting. Ze vertrouwen erop dat het deponeren van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel – zoals dat in Nederland gangbaar is – volstaat om ook in Duitsland van toepassing te zijn. Fout gedacht! In Duitsland kent men het deponeren van algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel niet. In het kader van een B2B-overeenkomst moet de ondernemer die AGB’s wil gebruiken de andere partij tenminste de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de AGB’s. Wanneer er zaken wordt gedaan met consumenten, dan is de ondernemer zelfs verplicht om de door hem gehanteerde AGB’s vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen, dan wel in de zaak c.q. winkel publiek toegankelijk op te hangen. In het geval van een geschil over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op een overeenkomst ligt de bewijslast bij de gebruiker van de algemene voorwaarden, met andere woorden, bij u als ondernemer. Om misverstanden te voorkomen of de tegenpartij wel kennis heeft kunnen nemen van uw AGB’s doet u er goed aan deze op de achterkant van uw briefpapier af te drukken.

Maak gebruik van ‘echte’ Duitse algemene voorwaarden

Maar welke algemene voorwaarden zijn de “juiste” en welke inhoud zouden deze moeten hebben? Wat men in de praktijk regelmatig ziet gebeuren is dat Nederlandse bedrijven hun Nederlandse algemene voorwaarden in het Duits laten vertalen en deze kortweg onder het Duitse recht laten vallen. Dit leidt er naar ervaring toe, dat deze algemene voorwaarden dan geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met het Duitse AGB-recht en dus niet rechtsgeldig zijn!

Enkele voorbeelden uit de praktijk: In Nederland kunt u als ondernemer uw aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden uitsluiten. Een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid houdt niet stand voor Duitse rechtbanken. De aansprakelijkheid van een ondernemer mag bijvoorbeeld niet uitgesloten worden voor opzettelijk of grof nalatig handelen. Hetzelfde geldt ook voor de schending van “substantiële contractverplichtingen”. Hierover bestaat er een uiterst fijn geciseleerde jurisprudentie, die in ieder geval in acht genomen moet worden bij de formulering van de aansprakelijkheidsclausules in uw AGB.

E-commerce in Duitsland en algemene voorwaarden

Een ander voorbeeld uit de praktijk: E-commerce is zoals wellicht bekend ook in Duitsland “booming business”. Veel Nederlandse webshops proberen op de Duitse markt een graantje mee te pikken. Daarbij wordt door Nederlandse webshops die zich op Duitse consumenten richten, vaak over het hoofd gezien, dat de AGB in de Duitse taal ter beschikking moeten worden gesteld. Ook mag er absoluut niet afgeweken worden van de (Duitse) consumentenrechten. Het feit dat de webshop in Nederland is gevestigd, danwel dat de server in Nederland staat, doet hier niets aan af. Want het Duitse consumentenrecht is in dit geval dwingend recht; en dat volgens het Europees recht!

Wilt u meer weten over Duitse algemene voorwaarden? Lees dan het blogartikel “Algemene voorwaarden in Duitsland” en neem gerust contact op met de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.

 

De volgende rechtsgebieden zijn voor dit thema relevant

 

Overige thema’s