Blog
8 oktober 2013

Zakendoen in Duitsland met behulp van een Duitse distributeur

Bent u van plan om uw producten via een Duitse distributeur op de Duitse markt af te zetten? Waar moet u dan op letten? Even voor de duidelijkheid: De distributeur verkoopt uw producten zelf op eigen naam en haalt zijn verdiensten uit het verschil tussen de in- en verkoopprijs. Dit in tegenstelling tot de handelsagent, die als zelfstandig tussenpersoon tussen de ondernemer (de principaal) en potentiële afnemers bemiddelt (zie ook mijn bijdrage over het zakendoen met Duitse handelsagenten).

De distributieovereenkomst

Voordat u in zee gaat met een Duitse distributeur zult u ervoor moeten zorgen dat uw contract met de distributeur goed in orde is. Zo moet u bijvoorbeeld vastleggen welk recht op de distributieovereenkomst van toepassing is. Wanneer u namelijk geen uitdrukkelijke rechtskeuze hebt getroffen, dan is in beginsel het recht van het land van toepassing waar de distributeur is gevestigd; in geval van een Duitse distributeur dus het Duitse recht. De producten die u in Nederland geproduceerd heeft en vervolgens in het kader van de distributieovereenkomst aan de distributeur verkoopt zijn daarentegen onderworpen aan het Nederlandse recht, althans indien niet anders overeengekomen. Houdt u er ook rekening mee dat de bevoegde rechter in geval van een geschil omtrent de distributieovereenkomst met de Duitse distributeur conform Europees recht in Duitsland zit!

Het recht van de distributeur op een klantenvergoeding

In mijn dagelijkse praktijk kom ik het regelmatig cliënten tegen met de wens om de Duitse distributeur zo dicht mogelijk aan de Nederlandse producent te binden en zoveel mogelijk informatie over de klanten van de Duitse distributeur te verkrijgen. Een typische valkuil van het Duitse recht. Door de distributeur op de bovengenoemde manier aan de Nederlandse onderneming te binden ontstaat volgens de Duitse jurisprudentie het recht van de distributeur om bij beëinding van de distributieovereenkomst een goodwillklantenvergoeding op te eisen, analoog aan het recht voor de handelsagent!

Naast de bovengenoemde punten zijn er natuurlijk nog vele andere aspecten waarmee u rekening moet houden wanneer u zaken doet in Duitsland met behulp van een Duitse distributeur. Het is dus zaak om een distributieovereenkomst op maat te laten maken. Heeft u nog vragen, schroom dan niet contact met mij op te nemen.

Neem contact op