Blog
12 september 2012

Wijziging van de Duitse telecommunicatiewet

Tijd is (geen) geld

Laat u uw Duitse klanten bij het bellen van de Duitse klantenservice of het Duitse informatienummer van uw bedrijf of Duitse webshop ook wel eens telefonisch “in de wacht” staan? Dan opgelet, want de nieuwe telecommunicatiewet in Duitsland schrijft voor dat de wachttijden vanaf mei 2013 niet meer aan de beller in rekening mogen worden gebracht. In een overgangsregeling die sinds 1 september jl. geldt, is vastgelegd dat de eerste twee minuten van de wachttijd niet meer aan de klant mogen worden berekend.