Blog
19 november 2013

Vrije keuze van advocaat ook met rechtsbijstandverzekering

Heeft u een Nederlandse rechtsbijstandverzekering en bent op zoek naar een advocaat?

De kans is groot dat in de `kleine lettertjes‘ van uw verzekeringsvoorwaarden staat dat u geen recht heeft om zelf een raadsman te kiezen bij procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is. Door een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie zal daar nu verandering in komen. Volgens het Hof mag iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, zelf zijn advocaat kiezen. Rechtsbijstandsverzekeraars mogen verzekerden niet langer het recht ontzeggen om op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat te kiezen bij procedures. Tot nu toe worden verzekerden die een rechtsbijstandverzekeraar bij een conflict inschakelen meestal geholpen door juridisch medewerkers die in dienst zijn van de verzekeraar en niet door een zelfgekozen advocaat. Rechtsbijstandverzekeraars drukken daarmee de kosten en de premies. Maar deze polisvoorwaarden zijn door de Europese rechters strijdig verklaard met Richtlijn 87/344/EEG. Dit betekent dat rechtsbijstandverzekeraars zich genoodzaakt zullen zien hun voorwaarden aan te passen.

Bovendien moeten verzekerden altijd een advocaat in kunnen schakelen, ook bij procedures waar een advocaat niet verplicht is. Alleen zo kan, volgens de rechters van het Europees Hof, de vrije keuze voor de verzekerden worden gewaarborgd.

Bent u op zoek naar een Duits advocaat die uw belangen behartigt en het Duitse recht in helder Nederlands aan u uitlegt? Neemt u dan contact met ons op.