Blog
26 februari 2019

Werkgever moet werknemer op het vervallen van vakantiedagen wijzen

De Duitse vakantiewet bepaalt dat vakantiedagen in het lopende kalenderjaar opgenomen en verleend worden. Tot dusver was het zo dat niet opgenomen vakantiedagen per het einde van het kalenderjaar, uiterlijk echter per eind maart na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, automatisch komen te vervallen. Naar aanleiding van een recent uitspraak van het Europees Hof van Justitie (C-684/16 -“Shimizu”) heeft nu ook de Duitse Hoge Raad voor arbeidsrecht (Bundesarbeitsgericht, BAG) een einde gemaakt aan deze praktijk.

Het recht op vakantie vervalt niet meer automatisch

Volgens een recente uitspraak van het BAG kunnen vakantiedagen slechts komen te vervallen wanneer de werkgever de werknemer vooraf concreet heeft verzocht het verlof op te nemen en hem duidelijk en “tijdig” heeft meegdeeld dat de vakantiedagen anders aan het einde van het kalenderjaar of per eind maart na het jaar waarin deze zijn opgebouwd, komen te vervallen (zie BAG uitspraak van 19-02-2019, 9 AZR 541/15). Helaas heeft het BAG opengelaten, wanneer de werkgever de werknemer hierover „op tijd“ heeft geïnformeerd.

Kennisgeving aan de werknemer

De werkgever draagt de bewijslast voor de nakoming van zijn informatieplicht. Om redenen van bewijsvoering is het aan te bevelen dergelijke kennisgevingen aan de werknemer daarom ten minste in tekstvorm te doen en op passende wijze te bewaren.

Heeft u vragen over het Duitse arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.