Blog
8 december 2015

Terug naar de service-woestijn in Duitsland?

Belt u ook graag op zondagavond naar een reisbureau om zich te laten adviseren over uw geplande vakantiereis?
Tegenwoordig is het ook in Duitsland bijna vanzelfsprekend, dat u ook buiten de normale winkelopeningstijden vriendelijk te woord wordt gestaan.

Zondagen zijn beschermd in de Duitse grondwet

Bij de vriendelijke gesprekspartner gaat het natuurlijk om een medewerker van een callcenter, die ook klanten van het reisbureau te woord staat. Dit mag ook op zondag, hoewel “de zondag” in Duitsland zelfs door de Duitse grondwet wordt beschermd. De Duitse grondwet bepaalt namelijk het volgende: „De zondag en de nationale feestdagen blijven als dagen voor arbeidsrust en geestelijke verheffing wettelijk beschermd”. In de wet- en regelgeving van de deelstaten zijn echter talrijke uitzonderingen te vinden. Zo ook in een verordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Op grond van deze verordening mogen werknemers ook op zon- en feestdagen worden ingezet om telefonisch danwel electronisch opdrachten aan te nemen, informatie te verstrekken of te adviseren. Dit geldt tenminste voor zover de werkzaamheden voor het bedrijf beslist noodzakelijk zijn en niet op werkdagen kunnen worden uitgevoerd.

Uitzonderingsclausule voor callcenter nietig?

Aan deze praktijk zou binnenkort een einde kunnen komen. Het Bundesverwaltungsgericht, de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van het bestuursrecht, heeft de desbetreffende verordening van de Duitse deelstaat Hessen vorig jaar al voor nietig verklaard. Als gevolg van deze uitspraak proberen de Duitse deelstaten en de vakbonden een streep te halen door de bovengenoemde uitzonderingsclausule voor callcenter.

De callcenter-branche reageert met ontsteltenis en onbegrip op deze pogingen. Er is, volgens de branche, nooit een probleem om zon- en feestdagen te bezetten. Naar verluidt past het werken op zon- en feestdagen bij veel mensen goed in het alledaagse leven. Bovendien ontvangen de werknemers toeslagen voor werken op zondagen.

Kansen voor Nederlandse callcenter?

Inmiddels dreigen talrijke callcenter dat ze zullen vertrekken naar het buitenland („nearshoring“). Duitsland zal dus waarschijnlijk niet terugvallen in de spreekwoordelijke service-woestijn. Wellicht biedt dit ongekende kansen voor vindingrijke Nederlandse callcenter met Duitstalige medewerkers…

Heeft u vragen over het Duitse arbeidsrecht? Heeft u vragen over uw bijdragen aan SOKA-Bau? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.