Blog
16 april 2020

Coronahulp voor bedrijven die zijn gevestigd in Noordrijn-Westfalen (“NRW-Soforthilfe 2020”)

Door de coronacrisis is het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar. Wegvallende orders en lopende kosten leiden tot liquiditeitsproblemen. De Duitse federale overheid en de regeringen van de afzonderlijke deelstaten hebben daarom verschillende programma’s gelanceerd om de liquiditeit van bedrijven te waarborgen. Zo heeft de regering van Noordrijn-Westfalen in maart 2020 het hulpprogramma “NRW-Soforthilfe 2020” in het leven geroepen.
Hieronder schetsen we de belangrijkste punten van deze financiële tegemoetkoming voor bedrijven:

Welke bedrijven komen in aanmerking voor “NRW-Soforthilfe 2020”?

Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven, die
• permanent op de markt actief zijn als bedrijf,
• hun bedrijfszetel hebben in de deelstaat Noordrijn-Westfalen,
• geregistreerd staan bij een Duits Finanzamt (Duitse belastingdienst)
• maximaal 50 werknemers hebben (omgerekend naar fte) en
• hun goederen of diensten al vóór 31 december 2019 op de markt hebben gebracht.

Voorwaarden voor “NRW-Soforthilfe 2020”

Bedrijven moeten worden ondersteund bij het veiligstellen van hun economisch voortbestaan en het overbruggen van acute liquiditeitsproblemen, onder andere voor lopende bedrijfskosten zoals huur, leningen voor bedrijfspanden, leasingtarieven, enz.
Voorwaarde: Het bestaan van aanzienlijke financiële knelpunten en economische problemen als gevolg van Corona. Dit wordt verondersteld wanneer:
– meer dan de helft van de opdrachten uit de periode vóór 1 maart 2020 weg zijn gevallen als gevolg van de Corona-crisis (d.w.z. het volume van de orderportefeuille is meer dan gehalveerd)
of
– de omzet meer dan gehalveerd is ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar,
of
– de mogelijkheden om omzet te genereren massief wordt beperkt door een wettelijke verplichting in verband met de COVID-19-pandemie
of
– de beschikbare middelen niet voldoende zijn om de kortetermijnverplichtingen van de onderneming te betalen (bv. huurprijzen, leningen voor gebouwen, leasetarieven) (= financieringsknelpunt)

De aanvrager van de “Soforthilfe” dient plechtig te verklaren dat het financieringstekort niet al vóór 1 maart j.l. bestond. Bovendien moet de aanvrager verklaren dat de onderneming op 31 december 2019 niet in de problemen was.

Hoe hoog is de financiële tegemoetkoming?

De „Soforthilfe“ wordt verleend in de vorm van een eenmalige, niet-terugvorderbare financiële tegemoetkoming. De noodhulp is gedifferentieerd op basis van het aantal werknemers en is drie maanden geldig (vanaf de datum van de aanvraag):
– 9.000 euro voor zelfstandige ondernemers en bedrijven met maximaal 5 werknemers,
– 15.000 euro voor bedrijven met maximaal 10 werknemers
– 25.000 euro voor bedrijven met maximaal 50 werknemers

Hoe werkt de aanvraagprocedure voor de “NRW-Soforthilfe 2020”?

Voor het coronahulpprogramma “NRW-Soforthilfe 2020” is er een digitale aanvraagprocedure opgezet.

Let wel op!: Momenteel heeft de regering van Noordrijn-Westfalen de betreffende aanvraagprocedure en de betaling van “NRW Soforthilfe 2020” tijdelijk stopgezet, omdat cybercriminelen de digitale verwerking van aanvragen hebben gebruikt om gegevens van aanvragers met behulp van nep internetsites te onderscheppen. Volgens informatie van de deelstaatregering zal de online aanvraagprocedure met extra veiligheidscontroles zo spoedig mogelijk worden hervat. Wanneer u “NRW-Soforthilfe 2020” wilt aanvragen voor uw Duits bedrijf, moet u er dus goed op letten dat u alleen gebruik maakt van de officiële website van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de online aanvraagprocedure nauwgezet in de gaten. Wanneer u “NRW-Soforthilfe 2020” aan wilt vragen voor uw Duitse bedrijf en er zeker van wilt zijn de aanvraagprocedure correct te doorlopen, dan zijn we u hierbij graag behulpzaam.

Neem contact op met onze Nederlandstalige advocaten!