Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
3 januari 2013

Merkinbreuk bij keyword-advertising in Duitsland?

Google Adwords-advertenties vormen voor veel bedrijven inmiddels een onontbeerlijk marketing instrument. Vanuit juridisch oogpunt rijst de vraag of er in het kader van een adwords-advertentie gebruik mag worden gemaakt van een (ander) handelsmerk als zoekwoord (‘keyword-advertising’). De Duitse Hoge Raad (BGH) heeft haar koers ten aanzien van deze vraag in een recente uitspraak bevestigd.

Uitspraak Bundesgerichtshof

Volgens het BGH is er bij keyword-advertising in principe geen sprake van een inbreuk op een handelsmerk, wanneer de advertentie in een van de trefferlijst eenduidig afgescheiden en adequaat gemarkeerd reclameblok verschijnt. Voorts, aldus het BGH, mag de advertentie zelf geen enkele verwijzing naar het handelsmerk, de eigenaar van het handelsmerk danwel naar de onder het handelsmerk aangeboden producten bevatten. In de advertentie hoeft er niet geattendeerd te worden op het ontbreken van een economische relatie tussen de adverteerder en de eigenaar van het handelsmerk (zie BGH, uitspraak van 13-12-2012, I ZR 217/10).

Heeft u juridische vragen over online marketing in Duitsland of over het online verkopen van producten naar Duitsland? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.