Blog
24 maart 2014

Letselschade in Duitsland: Een klein ongelukje, grote gevolgen

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Onderweg in het verkeer, op vakantie, op de werkplek: een ongeluk zit in een klein hoekje. En het hoeft niet eens altijd uw eigen schuld te zijn. Zelfs kleine ongelukken kunnen nare gevolgen hebben. In het ergste geval is de schade niet uitsluitend materieel van aard, maar is er lichamelijk of psychisch letsel opgelopen. Wanneer dit u in het buitenland overkomt is het nog vervelender dan thuis. Een vreemd land, een vreemde taal, een een ander gezondheidssysteem, een ander rechtsstelsel. Als slachtoffer van letselschade krijgt u in de meeste gevallen te maken met de verzekeringsmaatschappij van uw tegenpartij en mag u eerst een strijd aangaan met de verzekering over de aansprakelijkheidsvraag en daarna over de hoogte van de te betalen vergoeding.

Wanneer ontstaat er een aanspraak op letselschade?

Een aanspraak op letselschade ontstaat als iemand buiten zijn schuld letsel oploopt en als gevolg daarvan schade lijdt. De meest gangbare oorzaken van letselschade zijn verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en arbeidsomstandigheden die leiden tot medische klachten, verkeerde producten en gevolgen van een misdrijf.  De vergoeding van de opgelopen immateriele schade, ook wel het smartengeld genoemd, dient zowel de schadeloosstelling als ook de genoegdoening.

Hoogte van het smartengeld in Duitsland

Maar met welk smartengeld mag u in Duitsland rekenen wanneer u gebeten bent door een hond? Wat is een gebroken voet “waard”? Hoe hoog is het smartengeld voor welk letsel in Duitsland?

Over het algemeen is het smartengeld dat in Duitsland wordt toegekend hoger dan in Nederland. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de  ernst en de duur van het letsel.  Bij de berekening van de hoogte van het smartengeld worden er meestal rechterlijke uitspraken van gevallen met een vergelijkbare toedracht en vergelijkbare gevolgen  bij gehaald. Als aanhoudingspunt wordt er in Duitsland gebruik gemaakt van zogeheten “Schmerzensgeldtabellen”, die gebaseerd zijn op rechterlijke uitspraken in het verleden en die regelmatig worden bijgesteld. Zo hebben slachtoffers van een hondenbeet met blijvende lidtekenvorming door de Duitse rechtbanken smartengeld ter hoogte van € 450,00 tot € 1.500,00 toegekend gekregen. Bij een gecompliceerde fractuur van het middenvoetsbeen met een duidelijke bewegingsbeperkingen  kreeg een slachtoffer een bedrag van € 23.000,00.

Wanneer er sprake is van letselschade is deskundige hulp onontbeerlijk. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld moet er namelijk altijd rekening worden gehouden met de omstandigheden en de ernst van het individuele geval. Uitgangspunt bij de vaststelling van de individuele schade is de concrete schadebegroting. Alle redelijke kosten – onder meer kosten voor juridische hulpverlening – worden vergoed. Heeft u Nederlandstalige hulp nodig bij de vordering van letselschade in Duitsland? Neemt u dan contact op met Niklas Lichtenberger.

auteur: Niklas Lichtenberger