Blog
14 november 2012

Klein teken, grote opschudding

Drie jonge ondernemers uit Baden-Württemberg hebben recentelijk het @-teken als merk laten registreren bij het Duitse octrooi- en merkenbureau. Onlangs publiceerde het Duitse octrooi- en merkenbureau het nieuwe merk van de firma @T.E.L.L.. De jonge ondernemers willen het merkteken onder meer voor cigaretten, vruchtensappen, koffie, schoenen, vlees en gedroogde vruchten gebruiken. Dit heeft op internet een golf van verontwaardiging veroorzaakt. Mag iemand zichzelf zo’n algemeen teken eigenlijk wel als merk toeeigenen? Het logisch gevolg zou namelijk zijn dat de firma @T.E.L.L. andere bedrijven zou kunnen gaan aanmanen, die bijv. het @-teken op een t-shirt of op welk ander product dan ook drukken. Volgens sommige deskundigen is de registratie rechtens, maar het zou me niet verbazen wanneer deze vraag binnenkort aan een rechter wordt voorgelegd. Het valt nog maar af te wachten hoe de rechtbank dan zal oordelen. Overigens is dit alles geen reden tot paniek, althans voorlopig: de jonge ondernemers hebben naar eigen zeggen vooralsnog niet de intentie om andere ondernemingen aan te manen…