Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
20 september 2012

Kansen en valkuilen bij e-commerce in Duitsland

Gisteren heb ik bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar een presentatie over `E-commerce in Duitsland´ gegeven. De bijeenkomst was druk bezocht. De deelnemers beschikten merendeels over ervaring met Nederlandse webshops en willen thans de kans grijpen die e-commmerce in Duitsland biedt. Menige waren verbaasd over de hoeveelheid aan informatieplichten die de Duitse wetgever aan de webwinkelier opgelegd. Met name de complexe informatie die de webwinkelier over het herroepingsrecht dient te verstrekken zijn voor een leek niet eenvoudig te begrijpen.

Aanmaning door de concurrent

De gevolgen van een niet accurate  of volledige informatieverstrekking op gebied van B2C kunnen echter ingrijpend en ook kostbaar zijn. Ter illustratie: Afgelopen week kreeg ik een zaak aangedragen waar een Nederlandse webshopeigenaar een vermaning  aan zijn broek had gekregen, omdat hij (onder meer) foutieve – dat wil zeggen: niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften – informatie over het herroepingsrecht had verstrekt. Hij had zijn klanten verzocht eerst telefonisch contact met de webshop op te nemen, alvorens  de producten te retourneren. Tevens gebruikte hij op zijn (Duitse) webshop een colofon dat niet voldeed aan de Duitse regels omtrent het zogenaamde “Impressum”. Hij was dus in een typische valkuil getrapt. Wederpartij was een concurrerende webshop, die om deze reden met een kort geding dreigde. De aanmaning ging gepaard met  een kostennota van de advocaat van de wederpartij ter hoogte van € 1.500,-. Advocatenkosten die gemaakt worden om medeconcurrenten te vermanen wegens oneerlijke concurrentie kunnen conform de Duitse jurisprudentie immers in beginsel aan de vermaande partij opgelegd worden. Het feit dat Duitse rechtbanken verschillende maatstaven gebruiken om de hoogte van deze kosten te bepalen, maakt het niet  eenvoudiger. In onderhavig geval is het laatse woord dan ook nog niet gesproken.

De bijeenkomst werd afgesloten door een enthousiast praktijkverhaal van Marc Wind van www.schenkeinbaeumchen.de, een Nederlandse ondernemer die de kansen van e-commerce in Duitsland met beide handen heeft gegrepen!