Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
21 februari 2014

Impressum ook verplicht bij zakelijk gebruikte Xing-pagina’s?

Het thema Impressum blijft in Duitsland een heet hangijzer. Heeft u een Duitse website, een Duits optreden op sociale media? Richt u zich op Duitse klanten? Dan raad ik u aan uw Duitse website te voorzien van een Impressum. Eenieder die in Duitsland gebruik maakt van een Telemedium is immers wettelijk verplicht een Impressum te hanteren. De bezoeker van de website moet door een muisklik op het Impressum vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt. Een Impressum is dus een soort colofon.

Gevolgen van niet-nakoming van de impressum-verplichting

Helaas is niet altijd even duidelijk wat onder het begrip Telemedium valt. Slechts een ding is zeker: Een website die uitsluitend voor privédoeleinden wordt gebruikt is géén Telemedium. Indien uw internetoptreden echter zakelijk gemotiveerd en duurzaam is, dan doet u er goed aan om dit optreden van een Impressum te voorzien. Dit geldt niet alleen voor websites, maar ook voor pagina’s bij facebook. Bij niet-nakoming van de impressum-verplichting kan de eigenaar van de website door concurrenten worden aangemaand en met een schadenclaim geconfronteerd worden.

Het zakelijk netwerk Xing

Dit leidt soms tot absurde situaties. Zo is er onlangs in de juridische vakwereld grote commotie ontstaan omdat een Duitse advocaat een aantal van zijn beroepsgenoten had aangemaand die hun XING-pagina niet van een Impressum hadden voorzien. XING is de Duitse tegenhanger van LinkedIn en het grootste zakelijke netwerk in Duitsland. De aanmaningen die mijn beroepsgenoot heeft verstuurd zullen naar alle waarschijnlijkheid als rechtszaak voor de rechter komen omdat de vermaande beroepsgenoten van mening zijn dat een XING-pagina niet onder de impressumplicht valt. Voor allebei de standpunten valt iets te zeggen.

Enerzijds is er geen groot veschil tussen een facebook-pagina en een XING-pagina. Ook op een XING-pagina kunnen inhoudelijke bijdragen gepubliceerd worden.

Anderzijds lijkt een XING-pagina meestal eerder op een visitekaartje en bevat geen informatie op basis waarvan de bezoeker van de pagina een zakelijke beslissing neemt. Het is dus maar de vraag of mijn beroepsgenoot succes zal hebben met zijn aanmaningen. Wie echter tramelant en aanmaningen wil voorkomen doet er goed aan om ook op zijn XING-pagina een Impressum te vermelden.

Bij het opstellen van een Impressum ben ik u uiteraard graag behulpzaam.