Blog
20 december 2021

Herziening van het Duitse UBO-register

In 2017 is in het kader van de Wet omtrent het witwassen van geld (“Geldwäschegesetz”) het zogenaamde “Transparenzregister” opgericht ten einde het witwassen van financiële middelen tegen te gaan. Het “Transparenzregister” is vergelijkbaar met het Nederlandse UBO-register. Volgens het “Geldwäschegesetz” zijn rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” (UBO) in het “Transparenzregister” openbaar te maken (Zie blog: Regels centraal UBO-register in Duitsland aangescherpt). Inmiddels is er een herziening van de bovengnoemde wetgeving in werking getreden. Als gevolg van de herziening van deze wetgeving zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot de verplichting tot registratie in het “Transparenzregister” van kracht.

Informatie over de UBO

Als de in het “Transparenzregister” op te geven informatie over de uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen ook uit andere openbare registers (bv. het handelsregister) verkregen kon worden, dan werd er voor de herziening van het “Geldwäschegesetz” uitgegaan van een aanmeldingsfictie. Dat is gewijzigd. Nu is de registratie van de uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap verplicht, ook al kan de informatie over de uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen uit andere openbare registers worden opgemaakt.

Actualiseren van vermeldingen

Vennootschappen zijn bovendien verplicht om alle gegevens en eventuele wijzigingen met betrekking tot de UBO´s up to date te houden.

Registratieverplichting van buitenlandse vennootschappen

Bij de aankoop van onroerernd goed waren buitenlandse vennootschappen reeds tot registratie in het “Transparenzregister” verplicht. De registratieverplichting bestond dus al wanneer buitenlandse vennootschappen als eigenaar in het kadaster waren ingeschreven.
Met de herziening van het “Geldwäschegesetz” is deze verplichting uitgebreid. Er bestaat nu ook een registratieplicht indien een buitenlandse vennootschap een belang verwerft in een vennootschap met onroerende goederen in Duitsland en daardoor een economisch belang verwerft.

Heeft u vragen over de registratie in het Duitse UBO register? Neem dan contact op met onze Nederlandstalige advocaten!