Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
30 november 2011

Bij zakelijk gebruikte facebook-accounts is een impressum verplicht

Een impressum is volgens het Duitse recht een verplicht onderdeel van zakelijke websites van bedrijven met zetel in Duitsland. Ook voor de websites van Duitse filialen van buitenlandse ondernemingen is een impressum verplicht. De bezoeker van de website kan door een muisklik op het impressum vaststellen, wie er achter de door hem bezochte website zit.

Naar ervaring blijkt dat Duitse consumenten en ook concurrenten actief gebruik maken van deze informatiemogelijkheid. Bij niet-nakoming van de impressum-verplichting kan de eigenaar van de website door concurrenten respectievelijk hun advocaten aangemaand met een vordering tot schadenvergoeding worden geconfronteerd.

Wanneer profielpagina’s in sociale netwerken zoals facebook niet uitsluitend privé, maar ook zakelijk voor marketingdoeleinden worden gebruikt, dan geldt ook voor dit profiel een impressumverplichting volgens § 5 van het Telemediengesetz. Dit heeft het Landgericht Aschaffenburg in een recente uitspraak in kort geding van 19-08-2011 bevestigd. Ten einde aan de impressum-verplichting te voldoen volstaat echter ook een link naar het impressum op de website van de eigenaar, mits gewaarborgd is dat de verplichte vermeldingen eenvoudig te herkennen en zonder lang zoeken vindbaar zijn, aldus de rechtbank. Een link met de aanduiding `Info´» voldoet niet aan deze criteria (zie LG Aschaffenburg, uitspraak van 19-08-2011 – 2 HK O 54/11).