Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
19 juni 2012

E-commerce: `Warn Button´ in Duitsland verplicht per 1 augustus

De Duitse wetgever wil de consumenten beter beschermen bij het afsluiten van kostenplichtige transacties via internet. Per 1 augustus 2012 zijn ondernemingen daarom verplicht om de consument voorafgaand aan het afsluiten van een kostenplichtige bestelling op een heldere en eenduidige wijze over de wezenlijke elementen van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld de prijs – te informeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de consument expliciet bevestigt dat hij zich tot een betaling verplicht. Gebeurt het afsluiten van de overeenkomst per muisklik op een button, dan dient deze button voorzien te zijn van een goed leesbare en eenduidige waarschuwing in de zin van ‘kostenplichtig bestellen’. Ontbreekt de bevestiging van de consument of een button met een correct opschrift, dan komt de overeenkomst niet tot stand. Omdat het hier om een dwingende regeling van het Duitse consumentenbeschermingsrecht gaat, is deze nieuwe regeling ook van toepassing op cross-border transacties tussen buitenlandse webshops en Duitse consumenten. Wij adviseren Nederlandse webshophouders daarom om het bestelproces in hun webwinkel tegen deze achtergrond nog eens kritisch te bekijken.