Blog
23 januari 2014

Wat u over Duitse getuigschriften moet weten

Op school krijg je rapporten. Dat weet ieder kind, ongeacht of het kind Nederlands of Duits is. Alleen de rapportcijfers worden in Duitsland volgens een ander systeem verdeeld. In Duitsland is een 1 op je rapport heel goed, terwijl de Nederlandse 1 een miserabel slecht cijfer is. Het Duitse woord voor rapport is „Zeugnis“, en dit woord wordt zowel voor het schoolrapport als ook voor het getuigschrift op het werk gebruikt. Getuigschrift? Een in Nederland eerder onbekende praktijk.

In Nederland wordt er bij een sollicitatieprocedure eerder gewerkt met referenties. In Duitsland daarentegen krijgt een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een “Zeugnis”, een getuigschrift, van de werkgever. De Duitse werknemer heeft zelfs een wettelijke aanspraak op zo’n getuigschrift; en terecht. In Duitsland verwachten  potentiële werkgevers dat sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure de schriftelijke getuigschriften van vroegere werkgevers toont. Bij sollicitanten die geen getuigschriften laten zien, ontstaat al snel het vermoeden dat ze een slechte prestatie proberen te verbergen.

Inhoud en vorm van het getuigschrift

Maar welke vorm en welke inhoud moet een getuigschrift eigenlijk hebben? Het getuigschrift moet schriftelijk opgesteld en persoonlijk ondertekend zijn. Bovendien moet duidelijk kenbaar zijn wie het getuigschrift vervaardigd heeft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudig en een gekwalificeerd getuigschrift. Een gekwalificeerd getuigschrift moet de werkgever slechts op verzoek van de werknemer opstellen. Het gekwalificeerde getuigschrift bevat onder meer een beoordeling van de prestaties.

Formuleringen

Bij het opstellen van het getuigschrift moet de werkgever rekening houden met het in de jurisprudentie vastgelegde beginsel van een “welwillende beoordeling”. Hierdoor moeten Duitse getuigschriften dan ook „tussen de regels door“ worden gelezen. Dit leidt soms tot onenigheid tussen werkgever en werknemer. Hier zijn enkele voorbeelden van typische formuleringen:
Herr/Frau ***
–    „…arbeitete stets zu unserer Zufriedenheit.“
–    „…war bemüht, die ihm/ihr gestellten Anforderungen zu erfüllen.“
–    „…arbeitete stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.“

Probeert u eens de bovengenoemde formuleringen in Nederlandse cijfers tot uitdrukking te brengen!

Heeft u hulp nodig bij het formuleren van een getuigschrift voor een Duitse werknemer of bent u ontevreden met het getuigschrift dat uw Duitse werkgever voor u heeft opgesteld? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!