Blog
19 november 2015

Duitse regering wil het detacheren van werknemers aan banden leggen

Wie in Duitsland werknemers aan derden wil uitlenen danwel detacheren heeft hiervoor een uitzendvergunning (“Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis”) nodig. Het aanvragen van een uitzendvergunning vergt een behoorlijke inspanning. De aanvrager moet talrijke getuigschriften en schriftelijke verklaringen van andere instanties aanleveren. De Duitse wetgever beoogt daarmee een zekere mate van controle over de uitzendbranche te houden en misbruik van uitzendwerk te voorkomen. Dat het wantrouwen van enkele Duitse politici tegenover de uitzendbranche groot is bewijst een nieuw wetvoorstel uit de pen van Minister Nahles (SPD).

Wetsvoorstel uitzendbranche

Het wetvoorstel legt vast dat werkzaamheden in principe maximaal 18 maanden op uitzendbasis mogen worden verricht. Bovendien geldt na negen maanden het principe “gelijk loon voor gelijke arbeid” (equal pay).  Dit houdt in dat uitzendkrachten na negen maanden recht hebben op dezelfde beloning als de medewerkers die rechtsreeks in dienst zijn bij het bedrijf dat de uitzendkrachten inleent.

Minister Nahles van het Ministerie van Arbeidszaken beargumenteerde het wetvoorstel recentelijk in de Süddeutsche Zeitung met een verwijzing naar het desbetreffende accoord in het coalitieverdrag van de grote coalitie CDU/SPD. Bovendien is uitzendwerk “uiteindelijk ook maar loondumping en zet derhalve ook de vaste werknemers onder druk”, aldus Minister Nahles.

In de praktijk zullen de geplande wetswijzigingen maar weinig effect hebben. Want slechts een op de zes uitzendkrachten is langer dan een jaar werkzaam in een en dezelfde baan. De meeste dienstverbanden op uitzendbasis zijn na drie maanden al weer beëindigd. Bovendien moet het wetsontwerp eerst door de wetgevingsprocedure heen komen. Wat er dus uiteindelijk uitkomt valt nog te bezien. De werkgeversorganisaties slijpen intussen al hun messen…

Heeft u vragen over het uitlenen van personeel naar Duitsland of u wilt een uitzendvergunning aanvragen? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.