Blog
28 juni 2018

Duitse Bondsdag besluit een declaratoir proefproces in te voeren

Vanaf 1 november 2018 kunnen consumentenbonden in het kader van een declaratoir proefproces namens gedupeerden een gerechtelijke procedure aanspannen. Dat heeft de Duitse Bondsdag onlangs besloten. Aanleiding voor de invoering van het declaratoir proefproces is de dieselaffaire en de verjaringstermijn van consumentenrechten per eind 2018.

In het kader van het nieuwe declaratoir proefproces kunnen bepaalde consumentenbonden vanaf 1 november 2018 de rechtsverhoudingen en eisen voor ten minste 40 betroffene consumenten ten opzichte van een onderneming vast laten stellen. Door het opstarten van een declaratoir proefproces kunnen de eisende partijen de verjaring stuiten. Wanneer de rechtbank de vordering toewijst, moeten de gedupeerde consumenten hun aanspraken tegen de onderneming in een tweede stap weliswaar nog individueel in een vervolgproces opeisen. De rechtbank is dan in zo’n vervolgproces wel aan de uitspraak in het declaratoir proefproces gebonden.

Wilt u meer weten over het nieuwe declaratoir proefproces? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.