Blog
18 april 2016

Zakendoen in Duitsland met behulp van een Duitse handelsagent

Een “Duitse uitstraling” is bevorderlijk voor het zakendoen in Duitsland. Deze boodschap kan niet vaak genoeg worden herhaald. Nederlandse ondernemingen kunnen een Duitse uitstraling realiseren door bijvoorbeeld  een Duitse handelsagent in dienst te nemen. De handelsagent bemiddelt als zelfstandige tussenpersoon tussen de ondernemer (de principaal) en potentiële afnemers. Vervolgens sluit de principaal zelf de koopovereenkomst met de afnemer af. Voor de bemiddelingsdiensten ontvangt de handelsagent een provisiepercentage over de verkoopprijs.

Het voordeel van een handelsagent is dat u als ondernemer geen grote investering hoeft te doen in kantoorruimte, personeel etc. De handelsagent heeft idealiter Duits als moedertaal. Hij heeft affiniteit met de Duitse cultuur en beschikt over goede contacten in de bedrijfstak.

> Lees meer

8 december 2012

Over de klantenvergoeding van de handelsagent bij voortzetting van een failliete onderneming door een nieuw opgerichte vennootschap

Het is de taak van een handelsagent om zaken tussen de ondernemer (de principaal) en potentiële afnemers te bemiddelen. Door de bemidddelingsactiviteiten van de handelsagent bouwt de principaal een vaste klantenkring op. Doorgaans heeft de principaal ook nog na beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst profijt van dit klantenbestand. Daarom kan de handelsagent na contractbeëindiging een redelijke compensatie (klantenvergoeding) opeisen (§ 89b HGB). De goodwillvergoeding dient ter compensatie van de voordelen voor de ondernemer c.q. de gederfde provisie voor de handelsagent, die het gevolg zijn van vervolgopdrachten van klanten, die door de handelsagent zijn bemiddeld.

Maar hoe zit het eigenlijk in het geval dat de principaal genoodzaakt is faillissement aan te vragen en de failliete onderneming inclusief de vaste klantenkring over wordt genomen door een nieuw opgerichte onderneming? > Lees meer