Blog
6 september 2017

Carsharing wordt gemakkelijker

Op 1 september 2017 is er in Duitsland een “Carsharingwet” (Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing) in werking getreden. Deze wet beoogt het delen van voertuigen gemakkelijker te maken. Volgens de Duitse branchevereniging “CarSharing“ bestaat carsharing inmiddels in 600 Duitse steden en gemeenten. De wet biedt deelstaten en gemeenten de mogelijkheid om speciale parkeerterreinen voor carsharingauto’s ter beschikking stellen en deze vrij te stellen van parkeertarieven.

Speciale parkeerplaatsen voor carsharing-auto’s

Voor carsharing-aanbieders die hun voertuigen op een vaste locatie ter beschikking stellen, kunnen er parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden gemarkeerd die speciaal voor specifieke aanbieders zijn gereserveerd. Voor carsharing-aanbieders die hun voertuigen niet op vaste huurlocaties ter beschikking stellen (free-floating carsharing) kunnen algemene carsharing-parkeerplaatsen worden gereserveerd. Deze parkeerplaatsen kunnen dan door alle auto’s die officieel gekenmerkt zijn als carsharing-voertuig worden gebruikt.

Elektro- of hybride auto’s

Op grond van de nieuwe carsharingwet kunnen deelstaten en gemeenten bij de toewijzing van parkeerplaatsen elektro- of hybrideauto’s met voorkeur behandelen.