Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - algemene voorwaarden
8 april 2013

Algemene voorwaarden in Duitsland

Als u zich met uw onderneming op de Duitse markt gaat richten, volgen als het goed is al snel de eerste orders of bestellingen vanuit Duitsland. Bij de orderbevestiging moet u uw klant of opdrachtgever dan de “juiste” algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. In het Duits heten deze “Allgemeine Geschäftsbedingungen” oftewel “AGB”. Uit ervaring blijkt dat Nederlandse ondernemers het nog steeds niet zo nauw nemen met deze verplichting.

Het correct “ter hand stellen” van AGB’s

Vaak vertrouwen Nederlandse ondernemers er op dat het deponeren van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel – zoals dat in Nederland gangbaar is – volstaat om ook in Duitsland van toepassing te zijn. Fout gedacht! In Duitsland kent men het deponeren van algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel niet. In het kader van een B2B-overeenkomst moet de ondernemer die gebruik maakt van AGB’s de andere partij tenminste de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de AGB’s. Wordt er zaken gedaan met consumenten, dan is de ondernemer zelfs verplicht om de door hem gehanteerde AGB’s vóór of bij het sluiten van de overeenkomst “ter hand te stellen”, dan wel in de zaak c.q. winkel publiek toegankelijk op te hangen. Bij een geschil over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op een overeenkomst ligt de bewijslast bij de gebruiker van de algemene voorwaarden. Met andere woorden: bij u als ondernemer. Om te voorkomen of de tegenpartij wel kennis heeft kunnen nemen van uw AGB’s doet u er goed aan deze op de achterkant van uw briefpapier af te drukken.

Maak gebruik van “echte” Duitse algemene voorwaarden

Maar welke algemene voorwaarden zijn de “juiste” en welke inhoud zouden deze moeten hebben? Wat men in de praktijk regelmatig ziet gebeuren is dat Nederlandse bedrijven hun Nederlandse algemene voorwaarden in het Duits laten vertalen. Vervolgens laten ze deze vertaling kortweg onder het Duitse recht vallen. Meestal zijn deze vertaalde algemene voorwaarden dan geheel of gedeeltelijk in strijd met het Duitse AGB-recht. En dus niet rechtsgeldig!

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Vertaalde algemene voorwaarden zijn niet zomaar rechtsgeldig. Een voorbeeld uit de praktijk. In Nederland kunt u als ondernemer uw aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden uitsluiten. Een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid houdt niet stand voor Duitse rechtbanken. De aansprakelijkheid van een ondernemer mag bijvoorbeeld niet uitgesloten worden voor opzettelijk of grof nalatig handelen. Hetzelfde geldt ook voor de schending van “substantiële contractverplichtingen”. Hierover bestaat er een uiterst fijn geciseleerde jurisprudentie. Deze jurisprudentie moet in ieder geval in acht genomen worden bij de formulering van de aansprakelijkheidsclausules in uw AGB’s.

Algemene voorwaarden van webshops

Een ander voorbeeld uit de praktijk. E-commerce is ook in Duitsland “booming business”. Veel Nederlandse webshops proberen op de Duitse markt een graantje mee te pikken. Bij een webshop komen onder meer rechtszekere AGB’s kijken. Daarbij wordt door Nederlandse webshops die zich op Duitse consumenten richten, vaak over het hoofd gezien, dat de AGB’s in de Duitse taal ter beschikking moeten worden gesteld. Ook mag er absoluut niet afgeweken worden van de (Duitse) consumentenrechten. Het feit dat de webshop in Nederland is gevestigd, danwel dat de server in Nederland staat, doet hier niets aan af. Want het Duitse consumentenrecht is in dit geval dwingend recht; en dat volgens het Europees recht!

Conclusie: Trap niet in een valkuil door uw Nederlandse algemene voorwaarden in het Duits te vertalen. Maar maak gebruik van “echte” Duitse algemene voorwaarden. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam. Neem contact op met ons.