Blog
14 augustus 2012

Administratieve lastenverlichting voor kleine kapitaalvennootschappen in Duitsland gepland

Sinds 2007 zijn alle kapitaalvennootschappen (zoals GmbH’s) in Duitsland verplicht om hun jaarrekening bij het electronische handelsregister in te dienen en in de Duitse staatscourant electronisch te publiceren. Voldoet een kapitaalvennootschap niet aan deze verplichting, dan kan het ‘Bundesamt für Justiz’ (BfJ) een boete ter hoogte van tot wel € 25.000,- opleggen. Sinds 2008 heeft het BfJ rond 250.000 keer een boete opgelegd en daardoor in totaal 287 miljoen Euro geincasseerd.
Inmiddels hebben de ervaringen geleerd dat vooral kleine ondernemingen er moeite mee hebben hun jaarrekening op tijd te publiceren. Het Duitse Ministerie van Justistie heeft daarom recentelijk een wetsontwerp voorgelegd dat een administratieve lastenverlichting voor kleine kapitaalvennootschappen beoogt. Het wetsontwerp bevat onder meer het voorstel om de hoeveelheid gegevens die toekomstig in de jaarrekening moeten worden opgenomen duidelijk te reduceren. Ook hoeven jaarrekeningen volgens het wetsontwerp niet meer in de Duitse staatscourant gepubliceerd te worden, maar slechts ‘gedeponeerd’ te worden en dan op aanvraag van derden ter beschikking gesteld worden.