De AVG komt eraan! Laat uw website nu checken!
Privacywetgeving in Duitsland

Is uw Duitstalige website klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Sinds 25 mei 2018 is in heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierdoor krijgen bedrijven mogelijk met nieuwe risico’s te maken. Bent u als bedrijf klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Achtergrond

Door de inwerkingtreding van de AVG moeten bedrijven voldoen aan nieuwe eisen met betrekking tot de omgang met privacygegevens. Dit heeft vooral gevolgen voor de websites van bedrijven. De gevolgen van de AVG verschillen per land. Vooral in Duitsland bestaat een verhoogd risico op een aanmaning. De Duitse ‘aanmaningscultuur’ wordt door Nederlanders die zakelijk actief zijn in het buurland, over het algemeen veelvuldig onderschat. In principe staan in beide landen op een overtreding van de AVG hoge geldboetes (tot 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet behoren tot de mogelijkheden).

Wij adviseren onze cliënten om in ieder geval hun website te laten controleren.

Screening van uw Duitstalige website

Wij bieden u de mogelijkheid om uw website op basis van een WebCheck+ te laten screenen. Naast de AVG-check heeft de controle ook betrekking op andere wettelijke eisen die worden gesteld aan sites die zich richten op de Duitse markt.

Aan de hand van onze WebCheck+ bepalen we welke individuele maatregelen nodig zijn.

Voor een vast tarief controleren wij of de volgende teksten op uw website voldoen aan het Duitse recht.

Acties WebCheck+

• Check privacyverklaring conform AVG
• Check algemene voorwaarden
• Check colofon (Impressum)
• Check disclaimer
• Check herroepingsinstructies
• Eventueel controle van het bestel- of boekingsproces (zonder testbestelling)
• Een uitvoerige rapportage in het Nederlands

Vrijblijvende offerte

Na afloop van de check ontvangt u van ons een vrijblijvend aanbod om de eventuele juridische gebreken te verhelpen. De kosten voor deze werkzaamheden zullen worden verrekend met de kosten van de WebCheck+.

Meer informatie over de WebCheck+?

De volgende rechtsgebieden zijn voor dit thema relevant

 

Overige thema’s