Een vergunning nodig in Duitsland?

Vergunningen in Duitsland

Wij helpen u bij het aanvragen van vergunningen in Duitsland

In Duitsland bestaan er talrijke vergunningen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het zakendoen in Duitsland. Met name twee vergunningen zijn in de praktijk bijzonder relevant; de uitzonderingsvergunning van de Duitse kamer van ambachten (Handwerkskammer), de Handwerkskarte en de Duitse Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, ofwel de Duitse uitleenvergunning.

 

Uitzonderingsvergunning van de Handwerkskammer

Wanneer uw Nederlandse bedrijf incidenteel ambachtelijke werkzaamheden wil verrichten in Duitsland, dient u te beschikken over een uitzonderingsvergunning van de Handwerkskammer. Nederlandse bedrijven kunnen de bovengenoemde vergunning aanvragen met behulp van de zogenaamde EG-verklaring omtrent de vakbekwaamheid. De EG-verklaring wordt verstrekt door de Nederlandse Kamer van Koophandel.

 

Handwerkskarte

Wanneer uw Duits bedrijf resp. uw GmbH ambachtelijke werkzaamheden verricht, dan dient het bedrijf zelfs in het Duitse register van ambachten geregistreerd te zijn. Als bewijs van inschrijving ontvangt de GmbH van de Handwerkskammer een Handwerkskarte. Let op: Wie in Duitsland ambachtelijke werkzaamheden verricht zonder in het bezit te zijn van de bovengenoemde uitzonderingsvergunning resp. van de Handwerkskarte te zijn, wordt gezien als “zwartwerker”, met alle gevolgen van dien.

 

Uitleenvergunning in Duitsland

De tweede vergunning die in de praktijk relevant is, is de Duitse uitleenvergunning („Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis“). Wie in Duitsland werknemers aan derden wil uitlenen heeft hiervoor een uitleenvergunning nodig. Zonder deze vergunning is het uitlenen van werknemers een overtreding waarop hoge boetes staan. Overigens wordt er van rechtswege in zulke gevallen een arbeidsovereenkomst tussen de inlener en de uitzendkracht gefingeerd!

Het aanvragen van een uitleenvergunning vergt een behoorlijke inspanning, omdat de aanvrager talrijke getuigschriften en schriftelijke verklaringen van andere instanties moet aanleveren.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning? Neem dan gerust contact op met een Nederlandstalige avocaat van Lutze Rechtsanwälte.

 

De volgende rechtsgebieden zijn relevant voor dit thema

 

Overige thema’s