E-commerce in Duitsland is booming business
Uw Duitse webshop

Een webshop in Duitsland beginnen? Denk aan de juridische aspecten

E-commerce in Duitsland is nog steeds booming business. Ook in Duitsland leidde het tweede corona-jaar 2021 tot een sterke groei van de online retail. De bruto verkoop van goederen in de e-commerce steeg met 19 procent tot 99,1 miljard euro, aldus de brancheorganisatie bevh.

Pik een graantje mee van de groei, maar zorg wél dat je webshop voldoet aan de juridische vereisten. Het opzetten en inrichten van een Duitse webshop gericht op Duitse klanten vraagt een specifieke aanpak. Want hoewel e-commerce in commercieel opzicht geen grenzen kent, moeten er in juridisch opzicht toch enkele bijzonderheden in acht worden genomen.

Wek vertrouwen met een Duitse uitstraling

Om op de Duitse consument een vertrouwde indruk te maken moet een webshop (B2C) bepaalde elementen bevatten, die onder meer voortkomen uit de wettelijke informatieplichten van webshops. Het toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen van webshophouders is in Duitsland niet centraal geregeld. In plaats daarvan bejegent de webshophouder “waakzame” concurrentaanbieders. Een vorm van sociale controle dus. Concurrentaanbieders kunnen met behulp van een ingeschakelde advocaat aanmaningen sturen naar webshophouders, die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Zo’n aanmaning kan behoorlijk in de centen lopen en veroorzaakt dus alleen onnodige kosten.

Bestanddelen van een Duitse webshop

Welke elementen moet Duitse webshops in juridisch opzicht bevatten? Hier zijn enkele voorbeelden:

Impressum

De klant van een webshop heeft het recht te weten met wie er een koopovereenkomst wordt afgesloten. Daarom moet de bezoeker van een webshop eenduidig en goed zichtbaar kunnen zien wie er achter de webshop zit. Hoewel het niet moeilijk is om een correct impressum te maken, worden hier in de praktijk toch altijd weer fouten bij gemaakt. Vaak is er op de site van Nederlandse webshops zelfs helemaal geen impressum te vinden.

Algemene voorwaarden, ofwel Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ook met consumenten kunnen er algemene voorwaarden overeengekomen worden. In ieder geval voor zover deze geen afbreuk doen aan de wettelijke regels ten aanzien van consumentenbescherming. Benadelen de overeengekomen algemene voorwaarden de rechten van de consument, is ook dit in de praktijk vaak aanleiding voor concurrenten om een webshop aan te manen. Want het gebruik van AGB’s die bijvoorbeeld niet voldoen aan de consumentenrechten kan onder omstandigheden als oneerlijke concurrentie gezien worden tegenover de concurrentaanbieder, die zich wel netjes aan de regels houdt.

Informatie over het herroepingsrecht (Widerrufsbelehrung)

Iedere consument heeft het recht om zijn aankoop bij een webshop binnen een gestelde termijn te annuleren. De webshop is verplicht om zijn klanten op correcte wijze over het herroepingsrecht te informeren. Bijzondere zorgvuldigheid bij de formulering van de informatie over het herroepingsrecht is geboden. In het geval van een missende of niet-correct verstrekte informatie over het herroepingsrecht wordt het herroepingsrecht na afloop van de termijn van 14 dagen verlengd naar 12 maanden en 14 dagen.

Privacyverklaring

De Duitse Wet bescherming persoonsgegevens geldt ook voor buitenlandse webshops. E-commerce en het vaak hand in hand gaande gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden zijn al lang in het vizier van de Duitse privacy toezichthouders gekomen. Het niet nakomen van de Duitse privacywetgeving kan onder omstandigheden een strafbaar feit zijn en eveneens tot een aanmaning leiden. Een correct privacyverklaring behoort daarom tot de standaardelementen van een Duitse webshop.

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting

Iedere webshophouder (B2C) is verplicht om een link naar het nieuwe OS-platform van de Europese Commissie in zijn webshop te plaatsen.

Wij adviseren u over de wijze waarop uw webshop moet worden ingericht om te voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving. Ons advies omvat onder meer:

  • het screenen van uw Duitse webshop op juridische vereisten
  • het opstellen van algemene voorwaarden
  • het opstellen van Impressum, privacyverklaringen en disclaimers

Bent u van plan om een webshop in Duitsland te beginnen? Neem dan gerust contact op met een Nederlandstalige advocaat van Lutze Rechtsanwälte.

 

De volgende rechtsgebieden zijn voor dit thema relevant

 

Overige thema’s