Wij helpen u bij het starten van een bedrijf in Duitsland
Een GmbH oprichten in Duitsland

Toegang verkrijgen tot de Duitse markt door het oprichten van een GmbH

Het oprichten van een GmbH is voor veel Nederlandse bedrijven een zinvolle maatregel om toegang tot de Duitse markt te verkrijgen. Want de ervaring leert dat een Duitse onderneming bij de Duitse zakenpartner in beginsel eerder het vertrouwen wekt dan een buitenlands bedrijf. Inmiddels zijn er rond 9000 dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven actief in Duitsland. Een bijkomend voordeel van een Duitse GmbH is dat de aansprakelijkheid van de GmbH beperkt blijft tot het bedrijfsvermogen en het Nederlandse moederbedrijf dus buiten schot blijft.

De GmbH is in grote lijnen vergelijkbaar met de Nederlandse besloten vennootschap. Zie ook het thema “De B.V. en de GmbH. Ken de verschillen!”

Stamkapitaal van een GmbH

Het stamkapitaal van een (klassieke) GmbH bedraagt ten minste 25.000 euro.  Hiervan dient vóór de aanmelding van de GmbH ten minste 12.500 euro te zijn ingelegd.

1-Euro-GmbH

In de statuten kan ook een lager stamkapitaal dan 25.000 euro overeengekomen worden, waarbij het stamkapitaal niet lager mag zijn dan 1 euro. Officieel moet de vennootschap dan het aanhangsel “UG (haftungsbeschränkt)” hanteren. In de volksmond wordt deze subvorm van de GmbH ook wel “1-Euro-GmbH” genoemd. Bovendien gelden er voor de “1-Euro-GmbH” ook nog enkele speciale regels.

Aandeelhouder van een GmbH

De aandeelhouders van een GmbH kunnen zowel natuurlijke als ook juridische personen zijn. Zij zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap.

Directeur van een GmbH

Een GmbH wordt door een of meer Geschäftsführer bestuurd. Anders dan de bestuurders van een Nederlandse B.V. moeten de Geschäftsführer van een GmbH wel natuurlijke personen zijn.

Loopt u rond met het plan een Duitse GmbH op te richten? Lees ook het “Stappenplan oprichting GmbH” en neem dan gerust contact op met een Nederlandstalige advocaat van Lutze Rechtsanwälte.

De volgende rechtsgebieden zijn voor dit thema relevant

 

Overige thema’s